Hesthaug Gard

Bilder fra Hesthaug Gard


Eidsdal sett fra fjorden, Hesthaug gard oppe til h°yre.